tábör Ostrý
 
 
AKTUÁLNĚ
ve spo­lu­prá­ci s tě­mi­to ško­la­mi:
můžete nás sledovat:
 
23.11. 2023 Všem, kteří se těší na tábor Ostrý 2024:
Pojďte s námi do ma­né­že! Ve­le­vá­že­né pu­bli­kum i slo­vut­ní uměl­ci. CIRKUS BUDE!
Termín tábora je 14. - 27.7. 2024 Tě­ší­me se na zná­mé tvá­ře i no­váč­ky.
15.12. 2023Přihlášky jsou již k dispozici!